Eğitim, öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir. Maria Montessori

  Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak. Konfucyus

  İnsanlar iki kısımdır: İlim öğretenler ve ilim öğrenenler. Bunların dışında kalanlardan hayır yoktur.

  Bozgun nedir?Bozgun, eğitimden başka bir şey değildir, daha iyi bir şeye doğru atılan ilk adımdır.

  İnsanlar başaklara benzerler, içleri doldukça eğilirler...

  Eğitim görmüş bir halkı; bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır…