Üzeyir Garih' ten yöneticilere hitaben yazılmış çok güzel bir yazı

“Doğru olan işi yapmak, işleri doğru yapmaktan daha önemlidir”

(Üzeyir Garih’in yazısından alınmıştır.)

 

Değerli dostlarım,

Özellikle yöneticiler ve yönetici adaylarında ve hatta kendimde zaman zaman tecrübe ettiğim bazı davranışları yararlı olacaktır düşüncesiyle bu yazımda dile getirmeyi yararlı gördüm.

1- Altınızdakilerle konuşurken ses tonunuzu yükseltmeyiniz. Bu onları tedirgin eder, sizinle tartışma zeminini yok eder. Sonuçta yanlış karar alma olasılığınızı artırır.

2- Münakaşaları uzatmayınız. İkna olamadığınız veya edemediğiniz hallerde, görüşmeyi erteleyiniz.

3- Kızma hakkınızı, karşınızdaki bu hakkını kullanmasını müteakip derhal uygulamayınız. Kızma hakkı soğuk yenmesi gerekli bir yemektir. Aksi halde durum kavgaya dönüşür.

4- Taltifi aleni, cezalandırma veya haklı dahi olsa tenkiti ilgili ile teke tek yapınız.

5- Gülümseyiniz, gülünüz veya muhatabınızı gülümsemeye ve gülmeye teşvik ediniz.

6- Kim olsa selamlamayı ve mümkünse el sıkmayı ihmal etmeyiniz. Kimseyi görmezlikten gelmeyiniz.

7- Karşınızdakine hakkını her durumda teslim ediniz.

8- Yanlış bir hareketiniz olursa duruma göre gerekirse aleni özür dilemekten çekinmeyiniz. Bu sizi yüceltir.

9- Aşırıya kaçmadan ve istihza izlenimi vermeden karşınızdakine zaman zaman kompliman yapmaktan geri durmayınız. Sempatiyi artırır.

10- Her gelen mektup ve yazıya bekletmeden aldığınızı belirten bir cevabı mutlaka ve derhal yazınız. Ciddiyetinizin bir ifadesidir.

11- Lüzumsuz münakaşalardan sakınınız ve bunlardan kaçınınız. Zaman ve prestij kaybetmeyiniz.

12- Muhatabınızla karşılıklı olarak birbirinizi ikna edemiyorsanız, ısrar etmeyiniz. Güvendiğiniz uzman bir danışmanla istişare ediniz.

13- Uzmanı olmadığınız konularda kesinlikle ısrarcı olmayınız. Mümkünse bu konularda dinleyici olmayı yeğleyiniz.

14- Karşınızdakini durum ne olursa olsun hele alenen aşağılamayınız.

15- Bir konunun size izahi halinde, konuyu anlamış olsanız bile karşınızdakinin sözünü kesmeyiniz. En kötü halde o sırada zihnen başka bir sorununuza çözüm arayın. Muhatabınızın içini boşaltmasına izin veriniz.

16- Kesinlikle astlarınıza talimat vermeyiniz. Gerekçeli kararlarını talep ederken aynen tashihen veya tadilen görüşerek onaylamaya çalışınız veya reddediniz.

17- Muhatabınızı huzura kavuşturmaya gayret ediniz. Oturma telkini örnek olarak rahatlatınız.

18- Birini karşılarken ayağa kalkıp rahat bir köşeye karşılıklı oturtmaya bakınız.

19- Muhatabınızı biliyor iseniz karakterine ve eğilimlerine uygun şekilde motive etmeye çalışınız.

20- Konuşma arasında konuya uyumlu bir fıkra anlatmak durumu yumuşatır. Kişiye dokunacak veya kaba esprili nükte ve anekdotlardan kaçınınız.

21- Psikolojik davranıp, karşınızdakinin görüşmeden, sonuç ne olursa olsun rencide olmadan memnun ayrılmasını sağlamaya bakınız.

22- Nihayet dış görünümünüze dikkat ediniz. Görünüm bir oranda tahsiyeti belirler.

 

Burada söylediklerimizi uygulamanın çok zor olduğu bilincindeyim. Ancak biraz gayretle mükemmele yaklaşmanın mümkün olacağına inananlardanım.

Arada bir bu sütunlarda buluşabilmek ümidiyle.

Üzeyir Garih