Bakış Açısı

İki şapka üreticisi şirket için işe yeni aldıkları iki pazarlamacı delikanlıyı Afrika'ya göndermişler. Birinci delikanlı kısa süre sonra merkeze şu mesajı göndermiş:

"Burada kimse şapka giymiyor. Satış olasılığı yok."

İkinci delikanlının mesajı şöyleymiş:

"Burada kimsenin şapkası yok. Satış imkanı çok..."