ALTIN

   

Yazar: Dr. Mehmet Hakan Sağlam

  Fiyat öğrenmek veya satın almak için tıklayın

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para-Banka Anabilim dalında, "Türkiye'de Altın Ticareti" konulu teziyle Master (M.A.), "Dünya Borsalarında Vadeli (Future) Altın İşlemleri" konulu teziyle de Doktora (Ph.D.) eğitimini tamamlamış olan Dr. Mehmet Hakan Sağlam'dan ayrıntılı bir çalışma. 

Hem sanayide hem de uluslararası para sistemlerinin temellerinde önemli bir yer sahibi olan, duran bir varlık olarak dünya fiyatlarının artması haricinde hiçbir getirisi olmamasına rağmen tarihin ilk günlerinden beri bir yatırım aracı olarak görülmeye devam eden bu acayip madenin albenisi neden? Neden Orta Doğu ve Türkiye dünya altın ticaretinde önemli rollerde? Üreticiler, kullanıcılar, oyuncular kim? Oyun nasıl oynanıyor, vadeli altın borsaları, hedging taktikleri… tüm ayrıntılarıyla bu kitapta. 


İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: ALTIN
1. Geçmişten Günümüze Altın
2. Altın Ticaretinde Dönemler
BÖLÜM 2: VADELİ ALTIN İŞLEMLERİ
1. Vadeli Altın İşlemlerinin Özellikleri
2. Future ve Forward İşlemler Arasındaki Farklılıklar
3. Vadeli (Future) Altın Kontratlarının Temel Özellikleri
4. Vadeli İşlemlerin Tercih Nedeni
BÖLÜM 3: PİYASA BİLEŞENLERİ
1. Borsalar
2. Takas Daireleri
3. Teminat Oranları
4. Takas Denkleştirme Hesapları
5. Seans İçi Katılımcılar
6. Borsa Dışı Katılımcılar
7. Borsaların Denetimi
BÖLÜM 4: PİYASALARIN İŞLEYİŞİ
1. Seans İçi Katılımcılar
2. Seans Salonlarının Hareketliliği
3. Müşteri Emirlerinin Seans Salonuna İletilmesi
BÖLÜM 5: PİYASA STRATEJİLERİ
1. Vadeli Piyasaların Tercih Nedeni
2. Vadeli Piyasalarda Spekülasyon
3. Vadeli (Future) Piyasada İşlem Yapanların Dikkat Etmeleri Gereken Kurallar
BÖLÜM 6: EMİR TÜRLERİ
1. Vadeli Piyasalarda Kullanılan Emir Türleri
2. Piyasa Durumuna Göre Emir ve Strateji Seçimi
3. Vadeli Altın İşlemlerinin Avantajları
BÖLÜM 7: DÜNYA ALTIN ARZI
1. Maden Çeşitleri
2. Dünya Maden Üretimi
3. Resmi Sektör Satışları
4. Hurda Altın Arzı
5. Altın Kredisi
BÖLÜM 8: DÜNYA ALTIN TALEBİ
1. Kullanım Alanları
2. Fiziksel Altın Talebi
BÖLÜM 9: ALTIN FİYATLARI
1. Altın Fiyatlarına Genel Bakış
2. Vadeli Piyasalarda Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
BÖLÜM 10: SPRED
1. Spred İşkemleri
2. Vadeli Altın Kontratlarının Fiyatlandırılması
3. Tail
BÖLÜM 11: HEDGING
1. Maden Üreticilerince Düzenlenen Hedging İşlemleri
2. Endüstriyel Kullanıcılarca Düzenlenen Hedging İşlemleri


KİTAPTAN BİR ALINTI

Hurda altınların rahatlıkla paraya çevrilebildiği ender ülkelerden bir olan Türkiye'de, bu altınların hangi aşamalardan geçtikten sonra tekrardan kullanıma girdiği yabancı gözlemciler tarafından tam olarak teşhis edilemediğinden ortaya farklı sonuçlar çıkmaktadır. (…) 
Müşterilerden satın alınan hurda altınlar daha sonra ya eritilerek ya da eritilmeksizin bilezik atölyelerine verilmekte ve herhangi bir rafinaj işlemine tabi tutulmaksızın yeni bilezik yapımında kullanılmaktadır. Kullanılmış eski bileziklerin rafinaj işlemine girmeksizin yeniden mamül haline getirilmesi, ilk aşamadan itibaren bilezik ayarında sapmalara neden olmakta ve binde 916 milyem olması gereken bilezikler, yapılan ayar ölçümleri sonucunda binde 910-915 milyem arasında çıkmaktadır. (…)
Hurda altın arzının en önemli kaynağını oluşturan altın paralar ile yüksek ayarlı altın mücevherat eşyalarının herhangi bir rafinaj işlemine sokulmaksızın tekrardan kullanıma girmesi Türkiye'nin fiili hurda altın arzını olması gerekenden daha düşük düzeyde göstermektedir. Çoğu İstanbul'da bulunan "ifrazevleri" ilkel yöntemlerle çalışmalarına rağmen, yılda 35-40 ton hurda altını rafine etmektedirler. (…) Altın mücevherat eşyası üretiminde önemli bir paya sahip olan şehirlerimizden Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ın İstanbul'a olan uzaklığı, bu bölgelerde çıkan hurda altınların direkt olarak kullanıma girmsine neden olmaktadır. Türk altın endüstrisinin bugün için en önemli eksikliği modern bir rafineridir.