SENETÇİ

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre Bakanlığı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Deprem Araştırma Dairesi

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Devlet İstatistik Enstitüsü [DIE]

Devlet Malzeme Ofisi [DMO]

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Devlet Personel Baştanlığı

Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarlığı [DPT]

Devlet Planlama Teşkilatı [DPT]

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Dış Ticaret Müsteşarlığı [DTM]

Dışişleri Bakanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Gelirler Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü [KGM]

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü [KHGM]

Kültür Bakanlığı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı

Marmara Araştırma Merkezi [MAM]

Merkez Bankası

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı [MIT]

Milli Savunma Bakanlığı

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü

Orman Bakanlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Rekabet Kurumu

Sağlık Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı [SSM]

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Sosyal Sigortalar Kurumu [SSK]

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Toplu Konut İdaresi

Turizm Bakanlığı

Türk Patent Enstitüsü [TPE]

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu [TAEK]

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK]

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu