Şirket Haberleri
(22 Nisan 2004 - 09:29)

Turkcell’in 2003 yılı net karı 215 mn $539 mn $’lık yeni karşılık2004’te temettü dağıtıma imkanı

- Turkcell, Amerikan muhasebesi standartlarına göre 2003 yılı için 215 mn $ net kar açıkladı (2002:47mn $). Gelen rakam 400 mn $ olan ortalama piyasa beklentisinin altında kaldı. Turkcell’in net karını iki önemli factor büyük ölçüde etkiledi: i) 4.çeyrekte davalar için ayrılan yeni karşılıklar karı olumsuz etkilerken, ii) 4.çeyrekte kaydedilen 458 mn $’lık net vergi aktifi karı arttırdı. Turkcell, Türk Telekom ile geçmişe dönük arabağlantı gelir paylaşımı davası ve Hazine payı ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle 539 mn $’lık yeni karşılık ayırdı. Yeni karşılıklar nedeniyle şirket 2003 yılının son çeyreğinde 158 mn $’lık negative VAFÖK (vergi,faiz,amortisman öncesi kar), 14 mn $’lık da net zarar açıkladı.
- Yeni karşılıkar ve mevsimsellik etkisiyle ARPU (abone başına aylık ortalama gelir) 2003 yılının dördüncü çeyreğinde 6.7$’a düştü. ARPU yıllık olarak ise %9 düştü.
- Eğer yeni karşılıklar olmasaydı, Turkcell 2003 yılı için 2,459 mn $ satış, 1 milyar $ VAFÖK ve 754 mn $ net kar açıklayacaktı.
- Enflasyon muhasebesine geçiş Turkcell’e temettü dağıtma imkanını verdi: Turkcell eski sistemdeki birikmiş zararlardan kurtularak 2003 yılı için UFRS’ye göre 754 mn $ net kar açıkladı.
- Turkcell 2003 yılı sonunda net borcunu 48 mn $’a düşürdü.

THY Boeing’e teknik bakım hizmeti verecek

THY ve uçak üreticisi Boeing arasında imzalanan anlaşmaya göre THY 7 yıl boyunca, Boeing’in Rusya ve civar ülkelere satacağı uçakların tüm teknik bakım hizmetini sağlayacak. Anlaşmaya göre, başlangıçta proje 10 uçakla başlayacak ve projenin aktif hale gelmesi ile uçak sayısı 20’ye yükselecek. THY, 7 yıl sürecek olan projeden toplam 300 mn $ gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu rakam, yıllık ortalama 40 mn $ seviyesinde bir gelire karşılık geliyor.

SPK, DYH finansalları için son tarihi 21 Mayıs’a uzattı

SPK, Doğan Yayın Holding için 2003 konsolide UFRS yayınlama tarihini 21 Mayıs’a erteledi. Daha once finansal toblaların son yayınlanma tarihi 22 Nisan olarak belirlenmişti. 

Anadolu Sigorta’nın 1Ç04 prim üretimi 98 mn $, %66 büyüme

Anadolu Sigorta’nın 1Ç04 prim üretimi 98 mn $ olarak gerçekleşti. 1Ç03’e gore $ bazında büyüme %66 oldu. Bu artışın yarısı 1Ç04’te TL’nin güçlü etkisinden kaynaklanırken, TL bazında prim büyümesi %40 oldu.

Nuh Çimento 91 trln TL’lık teşvik aldı

Nuh Çimento, klinker üretim hattının büyütülmesine yönelik olarak 91 trln TL tutarında yatırım teşvik belgesi aldığını açıkladı.
Nuh Çimento’nun, üretim kapasitesini 2 katına çıkaracak yatırımı için bu teşviği aldığını düşünüyoruz. Yeni yatırımın tamamlanması ile Nuh Çimento’nun klinker üretim kapasitesinin 2004 Eylül ayında iki kat artışla 2 mn tondan 4,4 mn ton/yıla yükselmesi bekleniyor. Nuh Çimento, yeni yatırımla artan kapasitesini 2005 yılından itibaren ihraç pazarlarına yönlendirmeyi planlıyor.